EN

TEDARİK SÖZLEŞMESİ

PROJE KÜNYESİ

 • PROJE ADI :KAHRAMANMARAŞ SU VE ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN TEDARİĞİ
 • FAYDALANICI KURUM :KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi

PROJE AMACI

Proje kapsamında faydalanıcı kurum için yapılmış olan ekipman ihtiyaç analizi doğrultusunda ekipman tedariği sağlanması

PROJE TANIMI

Son Fayladalanıcı olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi için aşağıdaki üç lotun tedariği (bütün lotlar), teslimatı (bütün lotlar) tahliyesi (bütün lotlar), kurulumu (bütün lotlar), devreye alınması (bütün lotlar) ve eğitimi (bütün lotlar):

 • Kanalizasyon Sistemi İzleme Ekipmanı (1 CCTV aracı)
 • Kanalizasyon Sistemi Bakım Ekipmanı (2 kanalizasyon borusu temizleme aracı)
 • Sızıntı tespit ve içme suyu şebekesi ölçüm ekipmanı

Bileşenin Son Durumu

Bileşen B – Tedarik Bileşenine Destek

Danışman, Projenin tedarik bileşeninin planlanması ve tedarik edilmesi sırasında KASKİ ve CA ya destek sağladı. Bu bileşen aşağıdaki ekipmanları içerir:

Lot 1 – Kanalizasyon Bakım Ekipmanı

 • Kombine Emme / Yıkama Kanalizasyon Temizleme Aracı
 • Yüksek Basınçlı Yıkama Aracı

Lot 2 – Kanalizasyon İzleme Ekipmanı

 • Araç ve ekipmanlar da dahil olmak üzere kapalı devre TV (CCTV) kanalizasyon izleme sistemi

Lot 3 – Sızıntı Tespit ve Su Şebekesi Ölçüm Cihazı

 • Manuel Dinleme Çubukları
 • Electronik Dinleme Çubuğu
 • Elektro Akustik Sızıntı Yer Belirleme Cihazı
 • Dijital Akustik Korelatör
 • Ultrasonik Debimetre
 • Basınç Kaydedici
 • Akustik Veri Kaydedici
 • Kayıp Mil, Vana ve Metal Kapak Yer Belirleme Cihazı
 • Metal Boru, Kablo ve Yer Belirleme Sondaları
 • Metal Olmayan Boru Konumlandırıcı

Proje uygulama süresi boyunca, Danışman, ekipman ihtiyacını değerlendirdi, ekipman tedarikinde ihale dosyasını hazırladı, ihale sürecinde KASKI ve CA ya destek verdi ve şimdi uygulanma için KASKİ ve CA’ya destek veriyor. Üç lot da Aralık 2017 içerisinde teslim edilecek ve kullanıma hazır olacak.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
WYG Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı