EN

PROJE HAKKINDA

PROJE KÜNYESİ

  • PROJE ADI :
    KAHRAMANMARAŞ SU VE ATIK SU PROJESİ
  • FAYDALANICI KURUM :
    KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi

Projenin Amacı

• Su İşletmesi (Sİ) için idari ve teknik kapasite geliştirme (KG) ve modernleştirme çalışmalarıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Proje Uygulama Birimine (PUB) Teknik Yardım temin etmek ve Belediyeye verimli bir su ve atık su idaresi (Su ve Kanalizasyon İdaresi) kurması ve işletmesinde yardımcı olmak ve ayrıca İl Çevre Müdürlüğünün sanayilere uyguladığı yaptırımlara olanak sağlamak amacıyla genel kanalizasyon şebekesine deşarj edilen sanayi atık sularını denetlemek için bir programın geliştirilmesini sağlamak,

• Atıksu arıtma tesisinin yapımının ilk aşamasında sözleşmenin yönetimi ve yapımın kontrolü,

• İçme suyu şebekesinin geliştirilmesi için DMA bölgelerinin kurulumu ve ihale sürecine yapılan desteklerle tasarımın ve ihale dökümanlarının gözden geçirilmesi,

• İçme suyu şebekesinin geliştirmesi için sözleşmenin yönetimi ve yapımın kontrolü,

• Arz ihale dökümanlarının hazırlanması ve ihale sürecine yardım edilmesi.

Projenin Sözleşme Makamı

Sözleşme Makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve nihai kullanıcı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olup, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu projeyi her aşamasında desteklemektedir.

Proje Finansmanı

Proje, Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje Uygulama Birimi

Mehmet Akif Akgürbüz KASKİ PUB Başkanı Çevre Mühendisi
Şenay Çullu KASKİ PUB Üyesi Kimya Mühendisi
Hatice Özbebek KASKİ PUB Üyesi Çevre Yüksek Mühendisi
Burcu Kurtcephe KASKİ PUB Üyesi Makina Yüksek Mühendisi
Hasan Çiçek KASKİ PUB Üyesi İnşaat Mühendisi
Hakan Aydoğan KASKİ PUB Üyesi Ekonomist

Proje Yürütme Komitesi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Çiğdem Çoygun - Handy

Sözleşme Makamı – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İsmail Raci Bayer

Efe Parlak

Ömer Şen

Faydalanıcı Kurum – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ

Mehmet Akif Akgürbüz

Şenay Çullu

Hatice Özbebek

Burcu Kurtcephe

Hasan Çiçek

Hakan Aydoğan

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
WYG Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı