EN

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

PROJE KÜNYESİ

 • PROJE ADI :KAHRAMANMARAŞ SU VE ATIK SU PROJESİ TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK PROJESİ
 • FAYDALANICI KURUM :KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ :
  05 Ağustos 2015
 • PROJE SÜRESİ :
  05 Kasım 2018
Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi

PROJE AMACI

KASKİ ve Proje Uygulama Birimine yönetimsel/teknik kapasite geliştirme ve KASKİ’nin modernizasyonu konularında teknik destek sunulması

Bileşenin Son Durumu

Bileşen A – Kaski ve PIU için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programları

Görev A1: KASKİ için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programı

Danışman aşağıdaki konularda teknik yardım ve kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır:

 • Kurumsal ve Operasyonel analiz ile prosedürler ve operasyonların mevcut mevzuata (AB ve Türk), politikalara ve yetkilere uygunluğuna odaklanan gerekli belgelerin taslakları;
 • KASKI yapısının sürdürülebilirliği için gerekli olan kurumsal kapasiteye referansla GAP analizi;
 • Genel alanlar, teknik alanlar, mali ve kurumsal alanlar içeren Kapasite Geliştirme Programının hazırlanması (Sözleşme Makamı ve Son Alıcı tarafından onaylanmıştır).

Halihazırda gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme Programı, KASKI personelinin üç ana başlık altında güçlendirilmesini kapsamıştır:

 • Fatura / tahsilat da dahil olmak üzere idari ve mali konularda teknik destek ve kapasite geliştirme;
 • Teknik işletme ve bakım bünyesinde teknik yardım ve kapasite geliştirme;
 • Teknik destek ve aşağıdaki gibi spesifik teknik konularda kapasite geliştirme:
  • CBS eğitiminin sağlanması
  • Mevcut su ve atık su sistemlerinin haritalandırılması;
  • Mevcut su şebekesi sisteminin dinamik modellemesi, kuruldu (eğitim de dahil olmak üzere);
  • Sızıntı tespiti ve Gelir Getirmeyen Su Azaltma Programı;
  • Su Kaynaklarının Korunması Planı;
  • En son yerel ve AB mevzuatına uygun olarak, Atıksu Arıtma Tesisinde üretilen çamur atma stratejisini içeren Çamur Yönetimi Planı;
  • Varlık Yönetimi, Tahakkuk ve Tahsilat, Bakım ve Onarım Faaliyetleri için Maliyet Muhasebesi, Bilgi Yönetimi Uygulamalarına yönelik usuller ve ilkeler;
  • Valensiya, İspanya’da Çalışma Ziyareti;
 • Endüstriyel atıkların kamu kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak Belediyeler tarafından endüstriler üzerinde uygulanacak olan yönetmeliklerin hazırlanması da dahil olmak üzere, İl Çevre Müdürlüğü tarafından endüstrilere uygulanması kolaylaştırmak için endüstriyel atıkların kamu kanalizasyon şebekesine deşarjının izlenmesi program;
 • Proje için webitesi ( http://www.marasatiksuaritma.net )
 • Görev A2: PUB için Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Programı

  Danışman; boşluk analizi, EİA, iş başında eğitim ve resmi eğitim, çeşitli prosedürler için teknik ve yönetim araçları da dahil olmak üzere, PUB un operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi için Kapasite Geliştirme Programı gerçekleştirdi.

  KG Programı altında yürütülen faaliyetler özetlenecek olursa Danışman aşağıdakileri aşağıdakileri tamamlamıştır:

  • Tüm teknik ve finansal gerekli faaliyetler için eğitim ve destek;
  • PUB üyeleri anlık teşkilat olarak uygulanabilir rollerini takdir etmeyi sağlamıştır;
  • Onay süresi dahil tedarik sözleşmesinin ihale edilmesi ve sözleşmesi sırasında PUB a destek.

  Görev A3: ”İçme Suyu Kalitesi Denetimi ve İzleme Programı” ile ”Kentsel Atıksu Kalitesi Denetimi ve İzleme Programı” nın hazırlanması ve uygulanması

  Görev 3 altında, Danışman programların uygulanmasını ve 6 ay boyunca pilot bölgeden alınan numune analizlerini takip etmiştir. Ayrıca KASKI yöneticilerinin tam olarak eğitim görmüş olmalarını ve Programların devam eden uygulanmasını ve ilgili raporlama gerekliliklerini devam ettirebilmesini sağlamıştır.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
WYG Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı